Profiler
Det Gyldne Snit
Virksomheder

Det gyldne snit er en måde at placere de vigtigste elementer i billedet på. Når øjnene ser på et billede, ser man helt naturligt disse linjer pga. øjnenes placering. Øjnene hviler nemlig ikke naturligt i midten af et billede, men forskudt til venstre og højre fra midten. På denne måde forsøger man at styre, hvad modtageren skal lægge særligt mærke til.

Login for at skrive kommentarer.